Δημοτικό Συμβούλιο 21-12-2015

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Καθορισμός Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Άνδρου 2016 και εφεξής

2. Καθορισμός Τελών Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης

3. Καθορισμός υπολοίπων Δημοτικών Τελών Δήμου Άνδρου (πλην τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και τελών ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης) 2016 και εφεξής

4. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άνδρου οικ. Έτους 2016.

5. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

6. Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

8. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια τουριστικού εντύπου.

9. Μείωση τελών ύδρευσης Τ.Κ.Πιτροφού.

10. Ανανέωση μισθώσεων και εκμισθώσεων Δήμου Άνδρου.

11. Αποδέσμευση ποσού εκδηλώσεων 28ης Οκτωβρίου.

12. Έγκριση δαπάνης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

13. Συνδρομή Δήμου στο ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ.

14. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

15. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στάθμευσης – αμαξοστασίου των οχημάτων του Δήμου Άνδρου.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

16. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή ΕΕΛ Δήμου Άνδρου».

17. Έγκριση 3ης παράτασης του έργου «Κατασκευή ΕΕΛ Δήμου Άνδρου».

18. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης παραλιακής οδού Μπατσίου».

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

19. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος στην Τ.Κ.Γαυρίου.

20. Παραχώρηση δημ.χώρου της Τ.Κ.Κοχύλου.

21. Παραχώρηση αίθουσας της Τ.Κ.Λαμύρων.

22. Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ.Όρμου Κορθίου.

23. Προέγκριση ίδρυσης κυλικείου στην Τ.Κ.Γαυρίου.

24. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος στην Τ.Κ.Κορθίου.

25. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος στην Τ.Κ.Κορθίου.

26. Σύμφωνο συνεργασίας με το ΕΛΚΙΝΑ.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

27. Αίτημα εργαζομένων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2/2015.

28. Ανάκληση των 223/2015, 224/2015 και 251/2015 Α.Δ.Σ

29. Πρόταση περί δημιουργίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ».

30. Ενημερώσεις.

Διαβάστηκε 1336 φορές