Δημοτικό Συμβούλιο 18-05-2016

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Άνδρου οικ. έτους 2016 .

2. Αναθέσεις παροχής υπηρεσιών στην Αναπτυξιακή Άνδρου Α.Ε.

3. Καθορισμός των χώρων και έγκριση μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) και με δημοπρασία

4. Ορισμός Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοσίων κτημάτων βάσει του Π.Δ. 11/12-11-1929

5. Προγραμματισμός πρόσληψης ναυαγοσώστη

6. Κατανομή πιστώσεων σχολικών επιτροπών

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των Υποέργων 1 και 5 της ενταγμένης στο ΕΤΠΑ-ΕΣΠΑ 2007-2013 πράξης με τίτλο «Ολοήμερο Δημ. Σχολείο Γαυρίου Δ. Άνδρου»

8. Έγκριση 2ης Γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Μετατροπή κοιν .κτιρίου Όρμου Κορθίου σε Δημαρχείο με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων – συνεδριακό κέντρο και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

9. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΥΕ κ. Λιοπύρου Ζαφειρούλας

10. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΥΕ Ελένη Νιτσόλα και ΣΙΑ Ο.Ε.

11. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΥΕ κ. Λουκίσσα Φρατζέσκου

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

12. Αίτηση PANAJOTI LESI & ΣΙΑ ΟΕ

Διαβάστηκε 1109 φορές