Δημοτικό Συμβούλιο 15-06-2016

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2016.

2. Τρόπος έκδοσης βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης παρελθόντων ετών στη Δ.Ε. Υδρούσας .

3. Διόρθωση τιμών ζωνών για εφαρμογή Τ.Α.Π. καθώς και καθορισμός νέων τιμών .

4. Σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών web banking

5. Δωρεά Γ & Κ .Δαρδανού

6. Μετάφραση ιστοσελίδας Δήμου Άνδρου

7. Έκτακτη επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Άνδρου από τον Δήμο Άνδρου για το έτος 2016

8. Αίτημα εταιρείας « ΘΟΥΡΙΟΣ Α.Ε.»

9. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια οχήματος συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Άνδρου »Υποέργο 11, πράξης MIS 375478

10. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας με τίτλο « ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ- Πράξη: «παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο Γυμνάσιο με τάξεις Λυκείου, Γαυρίου Άνδρου » MIS 352521.Υποέργο 5 .Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ex-post

11. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας με τίτλο « ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ- Πράξη: «παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο Γυμνάσιο με τάξεις Λυκείου, Γαυρίου Άνδρου » MIS 352521.Υποέργο 4 .Έργα Δημοσιότητας /Ευαισθητοποίησης

12. Τοπογραφικές αποτυπώσεις στο Δήμο Κορθίου Νήσου Άνδρου

13. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΥΕ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

14. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΥΕ κ. Λαούδη Βαλέρικα –Μαρία

15. Εξουσιοδότηση Δημάρχου Άνδρου για υπογραφή συμφωνητικού με την εταιρεία ΑΜΚΕ (Φίλοι Φεστιβάλ Άνδρου

16. Εκμίσθωση ακινήτου για τοποθέτηση ΑΤΜ στην Τοπική Κοινότητα Γαυρίου

17. Αλλαγή μελών Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου

18. Δικαιολογητικά εγγραφής στον Παιδικό Σταθμό Άνδρου

19. Αίτημα κκ.Στυλιανού Μαργέτη και Ευδοξίας Παλαιοκρασσά

20. Αίτημα κ. Σταυρόπουλου Φώτιου

21. Αίτημα Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων

22. Επιχορήγηση συλλόγων

Διαβάστηκε 1456 φορές