Δημοτικό Συμβούλιο 22-09-2014

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Υποβολή φακέλου πρότασης και εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών

2. Οριοθέτηση τμήματος ρέματος στις Γίδες Τ.Κ.Γαυρίου

3. Έγκριση απολογισμού έτους 2013 Κοινωφελούς Επιχείρησης

4. Έγκριση απολογισμού έτους 2013 Σχ.Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

5. Έγκριση απολογισμού έτους 2013 Σχ.Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

6. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής άχρηστων αντικειμένων

7. Παράταση περαίωσης εργασιών Κατασκευής ξύλινης πεζογέφυρας

8. Έγκριση πρωτοκόλλου έργου ΒΙΟ.ΚΑ. Κορθίου

9. Παραχώρηση χώρου στο Νεκροταφείο Τ.Κ.Αποικίων

10. Ορισμός μελών Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άνδορυ

11. Ορισμός μελών Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Άνδρου

12. Ορισμός μελών σχ.επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

13. Ορισμός μελών σχ.επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

14. Ορισμός μελών σχ.επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

15. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου 0,5%

16. Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών

17. Ορισμός εκπροσώπου στη Γ.Σ. Αναπτυξιακής Άνδρου Α.Ε.

18. Ορισμός επιτροπής χώρων καταφυγής

19. Έγκριση 3ου ΑΠΕ έργου Αγωγών Μεταφοράς (ΒΙΟ.ΚΑ) Άνδρου

20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ ΕΕΛ (ΒΙΟ.ΚΑ) Άνδρου.

21. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου επισκευή κτιρίων Δήμου Άνδρου

22. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού κατασκευής γηπέδου μπάσκετ-βόλλεϋ στο Δ.Σ.Γαυρίου

23. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού Δημ.Σχολείου Γαυρίου.

24. Ανάθεση εργασιών στην Αναπτυξιακή Άνδρου Α.Ε.

25. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

26. Ορισμός εκπροσώπου στη Γ.Σ. της Αναπτυξιακής Κυκλάδων Α.Ε.

27. Παράταση προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ

Διαβάστηκε 998 φορές