Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για υπηρεσίες δεματοποίησης απορριμμάτων.

2. Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Γνωμοδότηση Δήμου Άνδρου επί της μελέτης Περιφέρειας Ν. Αιγαίου– ΑΠΕ 

2. Βιολογικός Καθαρισμός Δ.Ε. Υδρούσας

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Προϋπολογισμός έτους 2015

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος στην Τ.Κ. Καππαριάς

2. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για το έτος 2013

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Κατανομή πιστώσεων σχολικών επιτροπών

2. Έκτακτη επιχορήγηση προς Σχολικές Επιτροπές

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

1. XYTY και μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων Νήσου Άνδρου

2. Τεχνικό Πρόγραμμα οικονομικού έτους 2015

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Αποδοχή δωρεάς

2. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Χώρας Άνδρου

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Ενημέρωση επί της οικονομικής κατάστασης του Δήμου μας

2. Ορισμός μελών διαχειριστικής επιτροπής ΚΠΕ Κορθίου

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Υποβολή φακέλου πρότασης και εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών

2. Οριοθέτηση τμήματος ρέματος στις Γίδες Τ.Κ.Γαυρίου

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Μελών Οικονομικής Επιτροπής.

2. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Άνδρου στην Π.Ε.Δ. Κυκλάδων

Σελίδα 3 από 3