09-04-2015 / Κοινωφελής Εργασία

                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ                                                                                             Ανδρος, 09-04-2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σύμφωνα με την ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015 του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: ΨΑ0Μ4691Ω2-56Κ), ξεκίνησε από τη Μεγάλη Δευτέρα, η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα πέντε μηνών.

Για το Δήμο Άνδρου έχουν εγκριθεί συνολικά 19 θέσεις και συγκεκριμένα:

1 θέση ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ           

7 θέσεις ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

2 θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1 θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1 θέση ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1 θέση ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

4 θέσεις ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

1 θέση ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 θέση ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει από 06-04-2015 και ώρα 10η πρωινή έως και 27-04-2015 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), όπου ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει και υποβάλει ηλεκτρονικά την ειδική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στο πρόγραμμα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά ̟προσόντα τους,

5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Δήμου Άνδρου 2282360223 καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).