26-03-2015 / Εν αναμονή νέων οδηγιών για την αξιολόγηση των δομών του Δήμου

Κύριε επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης.

Διαβάσαμε με ιδιαίτερη προσοχή τα όσα αναφέρετε στο από 25 Μαρτίου 2015 κείμενό σας. Προφανώς, είτε δεν κατανοήσατε την πλήρη απάντηση που πήρατε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε επαναφέρετε το θέμα για λόγους ψευδών εντυπώσεων.

ΠΡΩΤΟΝ: Ποτέ κ. Καπάκη, δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ για το σκοπό στον οποίο αναφερθήκατε στην επιστολή σας. Μάλιστα δεν έχει προβλεφθεί καν στον προϋπολογισμό του 2015 ανάλογο ποσό, μέχρι να ξεκαθαρίσουν οι προθέσεις της νέας κυβέρνησης σχετικά με την αξιολόγηση των δομών του Δήμου.

Συνεπώς τα όσα αναφέρετε για το ποσό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δαπανήθηκε, γνωρίζετε πολύ καλά πως καμία δαπάνη δεν έγινε.

Αξίζει όμως να σας υπενθυμίσουμε ότι το ποσό είχε εγκριθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/11/2014. Η απόφαση εκείνη είχε ψηφισθεί θετικά από όλους πλην εσάς, που είχατε απλά δηλώσει «παρών», χωρίς να σχολιάσετε το παραμικρό. Τίποτα συνεπώς δεν έγινε βιαστικά και τα πάντα έγιναν με απόλυτη διαφάνεια.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Σύμβαση έγινε με εξειδικευμένη εταιρεία με εμπειρία και τεχνογνωσία σε τέτοια θέματα. Οφείλαμε και όχι μόνο, να δράσουμε ανάλογα με την υπουργική εντολή της προηγούμενης κυβέρνησης που ζητούσε να προχωρήσουν οι Δήμοι όλης της Ελλάδας στην αξιολόγηση των δομών τους. Με την αλλαγή όμως της κυβέρνησης αναμέναμε νέα υπουργική απόφαση και δεν προβήκαμε σε καμία απολύτως ενέργεια για το συγκεκριμένο θέμα.

ΤΡΙΤΟΝ: Η μελέτη αξιολόγησης δομών και υπηρεσιών, επιβάλλεται να γίνει, όπως και το επιχειρησιακό πρόγραμμα, γιατί αποτελεί εργαλείο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για το Δήμο μας, τον οποίο – όπως καλά γνωρίζετε- προσπαθούμε να οργανώσουμε σε σωστή βάση, αφού μέχρι τώρα τίποτε δεν δούλευε σωστά, είτε λόγω της υποστελέχωσης, είτε λόγω ελλιπούς τεχνογνωσίας, είτε για άλλους λόγους.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Το ποσό των 20.000 ευρώ, συν ΦΠΑ 3.200 ευρώ αφορούσε:

  1. Την αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών του Δήμου μας, στην ουσία των τριών πρώην Καποδιστριακών Δήμων, Κορθίου, Υδρούσας και Άνδρου, αφορά ακόμα και τα τρία ΚΕΠ του Δήμου μας.
  2. Την αξιολόγηση δομών του Νομικού προσώπου του Δήμου μας.
  3. Την αξιολόγηση δομών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας.
  4. Την αξιολόγηση και μελέτη εξυγίανσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου μας.

Παράλληλα η εν λόγω εταιρεία θα μπορούσε να προσφέρει καθαρά συμβουλευτικό ρόλο, στην επιτροπή του Δήμου μας, για την σύνταξη του επιχειρησιακού μας προγράμματος.

Το 2010 μόνο το επιχειρησιακό πρόγραμμα, που είχε τότε καταρτιστεί στοίχισε στον Δήμο Άνδρου 40.000 ευρώ συν ΦΠΑ.

Ο Δήμος μας δεν έχει την τύχη να διαθέτει επαρκές και με τεχνογνωσία προσωπικό, καθώς ειναι υποστελεχωμένος και η όποια στελέχωση έχει γίνει μέχρι τώρα, δεν ακολούθησε κανένα σχεδιασμό και καμία αξιολόγηση.

Για παράδειγμα, το Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου, δεν έχει υπάλληλο για γραμματειακή υποστήριξη.

Κλείνοντας, τονίζουμε και πάλι πως ο Δήμος μας έχει ανάγκη απο στελέχωση, οργάνωση και σχεδιασμό, σε βάθος 5ετιας. Μόνο έτσι μπορούμε να βάλουμε τις βάσεις για να έχουμε ανάπτυξη. Μόνο έτσι μπορούμε να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 

Όσον αφορά την δημοσίευση του ΟΕΥ:

Σύμφωνα με την από 12 Σεπτεμβρίου 2011 οδηγία "του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ" που επικαλείται την 20868/2010 σχετική εγκύκλιο καθώς και την παράγραφο 1 και 4 του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 οι αποφάσεις που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ θα αναρτώνται αφού πρώτα λάβουν αριθμό δημοσίευσης από το Εθνικό Τυπογραφείο. Η απόφαση του ΔΣ περί του ΟΕΥ (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας) του Δήμου μας -ως απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ θα πρέπει να αναρτηθεί ευθύς αμέσως μόλις λάβει αριθμό δημοσίευσης από το Εθνικό Τυπογραφείο. Εκ παραδρομής λοιπόν αναρτήθηκε η σχετική απόφαση του ΔΣ που αφορούσε τον ΟΕΥ του Δήμου μας και προς συμμόρφωση με την παραπάνω οδηγία αμέσως ακυρώθηκε η ανάρτηση στο Διαύγεια.

Θυμίζουμε πως τα πάντα, επί των ημερών της δικής μας διοίκησης, γίνονται στο φως. Όλα ανεβαίνουν στο «Διαύγεια» και βρίσκονται στη διάθεση του κάθε αιρετού όλα τα έγγραφα και οι συμβάσεις του Δήμου μας.

Παράλληλα όλα τα έγγραφα που βεβαιώνουν την ορθότητα των αποφάσεών μας βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου δημοτικού συμβούλου