22-05-2014 / Σταυροδοσία Δημοτικών Συμβούλων

Σύμφωνα με την πράξη υπ'αριθμό 91/2014 του Πρωτοδικείου Σύρου, η σταυροδοσία των Δημοτικών Συμβούλων είναι ώς εξής:

(Με μαύρο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που εκλέγονται)

Σε μορφή .pdf